Althorn

Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy.

Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.

Baryton

Baryton (fra gresk barys «tung», «dyp» og tonos «klang») er stemmeleiet mellom tenor og bass. Barytonsangere er praktisk talt alltid menn. Med bryststemme har en baryton et toneomfang som går omtrent fra G til g’. Med hodestemme når en barytonsanger tonen b’. Flere musikkinstrumenter har «baryton» i navnet, eksempelvis barytonsaksofon og det gambelignende strykeinstrumentet baryton som hadde en viss popularitet på 1700-tallet.